Het NISeR is het informatiepunt voor juridische thema’s uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek, integriteitskwesties en privaat-publieke samenwerking.

Vanuit de juridische optiek bezien is het domein Security en Recht  een niche en bestrijkt thema’s zoals cameratoezicht, pre-employmentscreening, particulier onderzoek, gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden, schadeverhaal op de fraudeur, beëindiging van de arbeidsovereenkomst na vermeende misdragingen, strafvorderlijke bevoegdheden van de niet-opsporingsambtenaar, branchewaarschuwingssystemen en toegangsverboden.

Het NISeR ontwikkelt en verzorgt tevens opleidingen in samenwerking met andere opleidingsinstituten en publiceert op dit bijzondere vakgebied.

De kracht van het NISeR

De kracht van het NISeR is dat u leert om beveiligingskwesties vanuit de verschillende deelgebieden van het recht te benaderen. Tijdens cursussen waarbij het NISeR is betrokken:

  • wordt een goede juridische basis verschaft zodat men een gesprekspartner op niveau is voor de andere partners in de voorliggende uitdaging
  • wordt de theorie aan de hand van casuïstiek inzichtelijk en toepasbaar gemaakt
  • ontvangt u een praktisch naslagwerk dat ervoor zorgt dat de verworven kennis vastgehouden kan worden.

Het NISeR is bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 50753673.

Linkedin pagina NISeR

Wie zit er achter het NISeR?

De website van het NISeR wordt onderhouden door mr. Felix Olijslager, die ook de opleidingen verzorgt waarbij het NISeR is betrokken.

Felix Olijslager was tot 1 juli 2015 werkzaam als beleidsadviseur veiligheid bij Corporate Security & Investigations van ING Bank met als taakaccent fraudebeheersing. Voor zijn overstap naar de ING werkte hij bij het Openbaar Ministerie en bij de politie. Hij is als penvoerder en (mede)auteur verantwoordelijk voor de totstandkoming en het onderhoud van de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus. Deze privacygedragscode is in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche geschreven.

Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden. Daarbij kan gedacht worden aan het SPV te Vaassen, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO),  Soba Security Opleidingen. Daarnaast is hij juridisch redacteur van het Vakblad Beveiliging.

Felix Olijslager is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat hij voor zijn onderwijskundige bijdragen geen BTW in rekening brengt.