Waarschuwingssystemen en/of zwarte lijsten

Het is telkens weer verbazingwekkend dat zich misdragende medewerkers bij het ene bedrijfsonderdeel van een holding worden ontslagen en vervolgens bij het andere bedrijfsonderdeel van dezelfde holding weer worden binnengehaald. Datzelfde geldt voor frauderende klanten. Steeds meer brancheorganisaties beschikken om die reden over waarschuwingssystemen die hun leden attenderen op potentiële fraudeurs en potentieel malafide werknemers. Door raadpleging van het waarschuwingssysteem komt het verleden van de fraudeur feilloos aan het licht. Voor de financiële sector geldt het protocol met de naam PIFI 2021

Artikeltje – Branchewaarschuwingslijsten ofwel zwarte lijsten

Vorderen gegevens door opsporingsambtanaren

Het Wetboek van strafvordering kent specifieke opsporingsbevoegdheden voor het verkrijgen van gegevens door opsporingsambtenaren. Gegevens zijn alle data die vastgelegd zijn door bedrijven en instellingen. Bij het beschikbaar stellen van camerabeelden aan de politie moet de ondernemer / instelling rekening houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Indien gegevens gevorderd worden heeft het bedrijf / instelling geen keuze om wel of niet mee te werken. Er moet verstrekt worden

Artikel – Vorderen camerabeelden door de politie