De initiator van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

NISeR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

NISeR aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alle data getoond op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen en illustraties zijn beschermd door copyright, handelsmerk recht en/of een andere vorm van eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar op personen of rechtspersonen die toegang hebben tot deze site.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor non-commerciële en/of privé doeleinden. De gebruiker van deze website is niet toegestaan om de informatie op deze website te reproduceren, wijzigen, verwijderen, doorsturen, distribueren of verspreiden of het beschikbaar te maken voor derden in ruil voor betaling zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NISeR.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. NISeR heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en NISeR is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.