Aansprakelijkheid fraudeur voor onderzoekskosten

Het verhalen van onderzoekskosten vanwege fraude komt steeds vaker voor. Niet alleen de directe schade als gevolg van fraude, maar ook de onderzoekskosten die een bedrijf of instelling heeft moeten maken om vast te stellen dat iemand betrokken was bij fraude of criminaliteit komen in beginsel voor rekening van de fraudeur.

Door schade op de fraudeur te verhalen geven organisaties een duidelijk signaal af dat fraude of criminaliteit niet getolereerd wordt. De crimineel pleegt een onrechtmatige daad en volgens ons Burgerlijk Wetboek schadeplichtig, zowel voor de directe schade (zoals de weggenomen spullen) als voor de indirecte schade, de “onderzoekskosten”. Dit wordt in meerdere rechterlijke uitspraken bevestigd.

Artikel – Schadeverhaal op de fraudeur

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Na afronding van een onderzoek naar fraude of andere onregelmatigheden door medewerkers zijn er verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het ontslag op staande voet is de meest tot de verbeelding sprekende wijze van beëindiging, maar ook de meest risicovolle wijze. Wie stelt moet bewijzen en de praktijk leert dat de werkgever er niet altijd in slaagt de dringende en gewichtige reden voor het ontslag aan te tonen.

En hoe zit het met een werknemer die door de politie is aangehouden of strafrechtelijk veroordeeld is? Is dag eeb reden voor ontslag? Het ontslaan van een werknemer die door de politie is opgepakt of die zijn gevangenisstraf moet uitzitten is niet zonder risico. Crimineel gedrag van werknemers betekent niet zonder meer dat de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden.

Artikel – Beëindiging arbeidsovereenkomst criminele werknemer