Achtergrond en insteek van de opleiding

Vanuit de juridische optiek bezien is het domein Security en Recht een niche en bestrijkt de relevante wet- en regelgeving die van belang is voor het beheersen criminaliteit, fraude en inbreuken op integriteit, bezien vanuit de optiek van bedrijven en instellingen.

Bedrijven en instellingen willen zich beschermen tegen inbreuken op eigendom en bezit, inbreuken op de veiligheid van medewerkers en klanten en tegen inbreuken op contractuele bepalingen die relateren aan veiligheid en integriteit.

De medewerkers van die bedrijven en instellingen willen daarnaast dat hun werkgever hen beschermt tegen ongeoorloofde inbreuken op hun privacy.

De bescherming tegen de genoemde inbreuken gebeurt – bijvoorbeeld – met cameratoezicht, door het uitvoeren employmentscreening, het doen van onderzoek naar onregelmatigheden, het uitwisselen van gegevens in samenwerkingsverbanden, het verhalen van schade op de inbreukmakers en het nemen van maatregelen om toekomstige inbreuken te voorkomen. Kortom, door preventie detectie, onderzoek en respons.

Vanaf 1999 is de leergang Security & Recht door het NISeR ontwikkeld, doorontwikkeld en verzorgd in samenwerking met de Haagse Hogeschool. In die tijd waren ook DHM Security Management en Security Techniek onderdeel van het Post-HBO opleidingspakket van de Haagse Hogeschool.

Door wijzigingen in het curriculum van de Haagse Hogeschool vond het NISeR dat de samenhang met andere opleidingen voor degenen die werkzaam zijn in het security vakgebied enigszins verloren was gegaan. Om die reden is in januari 2019 gezocht naar een andere samenwerkingspartner. De samenwerkingspartner waarmee de leergang is voortgezet is Soba Security Academy. Kwaliteit, professionaliteit en toekomstgerichtheid maken dat de samenwerking met Soba als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Vanaf maart 2021 is de opleiding gewijzigd. Zie hiervoor de pagina “Vernieuwde opleiding”.

Eerstvolgende opleiding

De eerstvolgende avondleergang is gepland met startdatum op dinsdagavond 1 maart 2022. De opvolgende lesavonden zijn telkens op de dinsdagavonden: 8, 15, 22 en 29 maart; 5, 12 en 19 april; 9, 17, 24 en 31 mei; 7, 14 en 21 juni.

De contactdag (Communicatie) is op vrijdag 24 juni 2022 (09-17), met een voorafgaande online workshop op donderdagavond 16 juni van 18.00-20.00

De contactdag (Veiligheidsprogramma’s) is op vrijdag 9 september 2022 (09-17).
Voorafgaand aan deze wordt een (online) workshop gehouden op 5 september van 18.00 – 20.00 uur.

De eindtoets is in juli 2022 en wordt afgenomen door Exapol (wordt apart in rekening gebracht).

Maximaal 16 deelnemers. Er zijn nog plaatsen voor de opleiding vrij.

 

 

Afbakening aandachtsgebied van de opleiding:

De opleiding gaat niet over informatiebeveiliging en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, zoals de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wet BNI), de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR-BI), de Code voor Informatiebeveiliging, de Nederlandse versie van de BS 7799-2 of de internationale standaard ISO 27001.

Onderdelen van die wet- en regelgeving komen wel uitgebreid aan de orde komen, zoals de juridische aspecten van employmentscreening, fysieke beveiligingsmaatregelen en toegangscontrolesystemen.

Wil je meer weten? Je kunt mij benaderen via de contactpagina of via Soba!