• Verkorte SPR en aangifte

    In zes dagdelen leer je de basisbeginselen van het strafrecht: 1)  Inleiding recht en rechtshandhaving; 2) Materieel strafrecht; 3) Gegevensuitwisseling; 4) Theorie aangifte doen en opdracht; 5) Eerste aangifte nabespreken en verdieping; 6) Tweede aangifte nabespreken. Neem contact op!