Vanaf maart 2021 wordt de vernieuwde opleiding Security en Recht aangeboden. De vernieuwing van de opleiding houdt verband met de erkenning van de opleiding door CPION als SPHBO-registeropleiding.

Het aantal klassikale lessen is uitgebreid met nieuwe onderwerpen en de opleiding is omgezet naar “blended learning”. In aanvulling op het lesmateriaal dat begin 2020 op het elektronische leeromgeving is gezet, zijn in de digitale leeromgeving 12 praktijksituaties en 3 schrijfopdrachten opgenomen.

De praktijksituaties zijn in feite virtuele workshops, waarin de deelnemers opdrachten uitvoeren en met elkaar in discussie gaan. Daarbij is de docent virtueel sturend en coachend op de achtergrond aanwezig. De schrijfopdrachten worden individueel (les 6) en/of gezamenlijk uitgevoerd (lessen 8 en 12).

Het klassikale onderwijs en virtuele workshops zijn zo op elkaar afgestemd dat de combinatie daarvan telkens kennis, vaardigheden en inzicht toevoegt. In de digitale leeromgeving staat het verwerven van kennis en vaardigheden centraal. De klassikale lessen voorzien in verdieping van kennis en inzicht. In de digitale omgeving is aanwezigheidsregistratie geregeld en kan de voortgang en de deelname van deelnemers gemonitord worden.

Gedurende de opleiding worden twee separate contactdagen (“studiedagen”) georganiseerd die onderdeel uitmaken van de opleiding. Deze dagen worden gedurende de daguren georganiseerd en zijn verplicht voor deelnemers van de opleiding. Omdat deze dagen separaat georganiseerd worden staat deelname ook open voor andere belangstellenden. De sprekers tijdens die dagen zijn specialisten op hun vakgebied. Meer informatie hierover volgt op deze website en/of de website van Soba.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat er een verschil is tussen “online lesgeven” en blended learning”. Online lesgeven is klassikaal lesgeven via beeldbellen (MS Teams).

Indien deelnemers door bijzondere omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn, kan in overleg met de docent bepaald worden dat de betreffende student online meedoet met de les. Dan is sprake van lesgeven in “hybride vorm”. Bij hybride onderwijs zijn de docent en de cursisten in persoon aanwezig in het klaslokaal en een enkeling (die dat mag in overleg met de docent) online via beeldbellen.