Security en Recht geeft antwoord op in de praktijk levende vragen als:

  • Welke onderzoeksme­thoden zijn toelaatbaar als op privaatrechtelijke basis onderzoek wordt ingesteld naar vermeende onregelmatigheden?
  • Moet de particulier onderzoeker aan bepaalde kwalificaties voldoen om dit soort onderzoeken te mogen verrichten?
  • Wat is de reikwijdte van de strafvorderlijke bevoegdheden van de niet-opsporingsambtenaar als hij wil optreden tegen iemand die een winkelverbod negeert?
  • Kan een toezichthouder worden verplicht om zich aan de huisregels van de onderneming te houden als hij voor de uitoefening van zijn taak een bedrijfsterrein moet betreden?
  • Wat is de waarde van een Verklaring omtrent het gedrag?
  • Is een bedrijf verplicht om gegevens beschikbaar te stellen aan de politie?
  • Welke mogelijkheden heeft een bedrijf om personeel te visiteren?
  • Kan een verborgen camera worden ingezet om iemand te betrappen op diefstal?