Straf(proces)recht voor financiële instellingen

Straf(proces)recht vormt de basis voor iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is op het gebied van fraude- en integriteit.

Kennis van het straf(proces)recht is van belang voor verschillende thema’s: het vorderen van gegevens door overheidsinstanties; het beoordelen van krantenartikelen in het kader van CDD; het doen van aangifte bij de politie; het deelnemen aan publiek-private samenwerkingsverbanden, het uitwisselen van gegevens met andere financiële instellingen bij het onderzoeken van fraude, het plaatsen van iemand in het EVR en voor het doen van onderzoek naar vermeende onregelmatigheden door medewerkers.

Tijdens de opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen wordt gewerkt met gefingeerde praktijkgevallen in kleine groepjes, gevolgd door de theoretische behandeling van de materie.

Het te behandelen lesmateriaal wordt in de vorm van een naslagwerk aan de cursisten uitgereikt. Dit naslagwerk is tevens de basis voor de toetsen en het examen dat wordt afgenomen door Exapol.

De opleiding wordt aangeboden via SPV