Fraudebeheersing door banken

Fraudebeheersing door banken wordt steeds belangrijker. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bij bank, of hypothecair financier bezighouden met fraudebestrijding. De opleiding is opgezet als ‘blended-learning’. Dit betekent dat de opleiding is opgebouwd uit drie leeractiviteiten: je bestudeert zelfstandig het cursushandboek, volgt drie interactieve praktijkopdrachten op het leerplein van SPV en neemt deel aan klassikale bijeenkomsten waar een verdiepingsslag wordt gemaakt.

Bij de praktijkopdrachten staan vier onderzoeksfasen centraal:
– Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid
– Uitvoeren van het onderzoek
– Afwikkelen van het onderzoek (maatregelen na fraude)
– Evalueren.
De drie praktijkopdracht maak je zelfstandig. Je levert de opdrachten (dossiers) aan het eind van iedere praktijkmodule in. Jouw werk wordt nagekeken, waarna telkens een klassikale bijeenkomst volgt en de casus besproken wordt.

Personen die het certificaat van deze opleiding hebben, kunnen een inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) van het Nivre, mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register.

De opleiding wordt aangeboden via SPV