Fraudebeheersing door verzekeraars

Fraudebeheersing door verzekeraars is onderdeel van primaire proces van de verzekeraar: risicobeheersing en schadelastbeperking. Deze opleiding is bedoeld voor diegenen die zich bij een schadeverzekeraar, levensverzekeraar of gevolmachtigd agent bezighouden met fraudebestrijding. De opleiding is opgezet als ‘blended-learning’. Dit betekent dat de opleiding is opgebouwd uit drie leeractiviteiten: je bestudeert zelfstandig het handboek (je vindt dit op het Leerplein van SPV). je volgt drie praktijk modules op het Leerplein van SPV en je neemt deel aan klassikale bijeenkomsten waar een verdiepingsslag zal worden gemaakt.

Bij elke praktijkmodule hoort een vaardigheidsopdracht volgens vier onderzoeksfasen:
– Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid
– Uitvoeren van het onderzoek
– Afwikkelen van het onderzoek (maatregelen na fraude, waaronder schadeverhaal)
– Evalueren.
Deze opdracht maak je zelfstandig. Je levert de opdracht (dossier) aan het eind van iedere praktijkmodule via het Leerplein in. Jouw werk wordt nagekeken en voorzien van tips, waarna een klassikale bijeenkomst volgt en de casus besproken wordt.

Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze opleiding hebben behaald, een inschrijving kunnen aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register.