Fraude-onderzoeker Basis

Houd jij je in jouw werk bezig met het onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of andere integriteitsschendingen? Dan is de opleiding Fraudeonderzoek (basis) van het SPV voor jou bedoeld. Het programma van de cursus omvat theoretische en praktische onderdelen. Aan bod komen onder meer de tactische vaardigheden voor het doen van onderzoek, de wettelijke kaders van het onderzoeken van onregelmatigheden, het aanleren van schriftelijke vaardigheden, waaronder de opbouw van een onderzoeksrapport en het verzamelen van gegevens via interviews en open bronnen onderzoek.

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met een concrete fraudezaak die je wordt aangeboden op het SPV-leerplein. In deze zaak werk je samen met de andere deelnemers, maar je levert individueel een journaal, een onderzoeksrapport en een aangifte in. Jouw werk kijk ik na en wordt voorzien van bruikbare opmerkingen en suggesties voor de praktijk

Concept-planning Fraudeonderzoek basis – voorjaar 2022