Ontwikkel jezelf tot interessante gesprekspartner

Als praktijkbeoefenaar in de securitybranche of als particuliere onderzoeker kom je vaak voor juridische vragen te staan. Wat zegt de AVG over cameratoezicht? Wat zijn de voorwaarden om een visitatie uit te voeren en moet iemand hieraan meewerken? Kan de schade op de fraudeur verhaald worden? Aan welke eisen moet een aangifte voldoen?

Tijdens de Post-hbo registeropleiding Security & Recht krijg je antwoord op deze en andere juridische vragen. In 15 modules en twee contactdagen leer je alles over het recht in relatie tot fysieke beveiligingstoepassingen, gegevensuitwisseling en het onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt uitgebreid aan bod. Aan de hand van praktijkcasuïstiek duik je met jouw medestudenten in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn broer? En is die broer strafbaar omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

Je volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar vooral ook op het beroepsveld toegespitste vakken zoals zoals ‘toegangsbeheer en toegangsverlening’, de juridische kwalificatie van vermeend wangedrag, de wettelijke mogelijkheden tot schadeverhaal en ‘het onderzoeken van onregelmatigheden’.

Bij aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Security & Recht (500 pagina’s), dat tevens een handig naslagwerk bij de uitvoering van jouw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de actualiteit: regelmatig komen tijdens de lessen nieuwsberichten over securitykwesties ter sprake. Je rondt de opleiding met een examen dat wordt afgenomen door Exapol. Dat examen bestaat uit 40 vragen (multiple choice en vragen met stellingen).

Schrijf je in voor de opleiding Security en Recht

Wat is de studiebelasting van de opleiding als Post-hbo-registeropleiding?

  • 15 klassikale lessen: 51 uur (in 15 avonden)
  • 13 digitale workshops (praktijksituaties): (2 uur per workshop) via de digitale leeromgeving.
  • 3 schrijfopdrachten (6 uur) via de digitale leeromgeving (1 individuele en 2 collectieve opdrachten).
  • 2 separate contactdagen met voorafgaande digitale workshop (“studiedagen”)
    (zie voor de onderwerpen de pagina “Vernieuwing van de opleiding”)
  • Zelfstudie ter voorbereiding op de toetsen.

Studielast kan per deelnemer wijzigen, maar bedraagt ca.140 uur in totaal, onderwijs én zelfstudie

Wat levert de opleiding op?

Na afronding van de Post-hbo registeropleiding Security & Recht ben je zeker van je zaak. Je kunt beveiligingskwesties vanuit de verschillende deelgebieden van het recht benaderen. Dankzij deze juridische basis groei je uit tot een adequate gesprekspartner voor politie, bedrijfsjurist, advocaat, privacyfunctionaris of opdrachtgever.

Voor meer mogelijkheden met jouw diploma en voor de samenhang met andere security opleidingen wordt verwezen naar de Stichting Sern

De Post-hbo registeropleiding Security en Recht wordt verzorgd door mr. Felix Olijslager.

Felix Olijslager beheert de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken.

Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden.

Logo NISeR